Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cập nhật cổ phiếu VHM (Vinhomes): quý 1/2022 lợi nhuận 5.886 tỷ, giảm 17%

Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) ghi nhận doanh thu hơn 8.900 tỷ đồng sau ba tháng đầu năm, với lãi trước thuế gần 6.000 tỷ đồng.