Giao dịch cổ đông lớn ACB: Dragon Capital chi trăm tỷ mua vào

Cập nhật giao dịch của các cổ đông lớn mua bán cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Mã chứng khoán: ACB).