Kết quả kinh doanh MWG (Thế Giới Di Động): 9 tháng 2022 doanh thu 102.800 tỷ, lợi nhuận 3.480 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý gần nhất.