#

Cập nhật cổ phiếu GAS: chi gần 250 tỷ trả phí thương hiệu cho Petrovietnam (PVN)

Trong nửa đầu năm 2021, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) phát sinh một khoản chi phí lớn là phí sử dụng thương hiệu phải trả cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).