#

Cập nhật cổ phiếu NT2 (Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2): lợi nhuận quý 3/2021 đạt 305 tỷ, tăng 349%

Trong quý 3 vừa qua, NT2 ghi nhận doanh thu sản xuất điện tăng 8% trong khi giá vốn hàng bán giảm 13% so cùng kỳ. Nhờ đó, lãi gộp tăng đến 349% (tức gấp 4,5 lần), đạt 305 tỷ đồng.