Phân tích cổ phiếu VCB (Vietcombank): Cổ phiếu phòng thủ trong ngành ngân hàng, giá mục tiêu 89.600 đồng/cp

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hiện được xem là ngân hàng có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam với quan điểm cho vay thận trọng và quản lý rủi ro chặt chẽ.