'Nguồn cung margin dồi dào có thể đẩy VN-Index lên 1.730 điểm'

Mức sinh lời cao của kênh đầu tư chứng khoán trong năm 2020-2021 đã thu hút sự quan tâm của một bộ phận lớn nhà đầu tư cá nhân Việt Nam.