Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bán chui 2,6 triệu cổ phiếu nhân lúc thị trường lên

Hôm 15/8, Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng đã bán khoảng 2,6 triệu cổ phiếu công ty này mà không thông báo trước khi giao dịch.