Bán lại Mạng xã hội Vinabull.vn chuyên về chứng khoán và bất động sản 

Bến Thành

20/04/2023 12:26

Nếu là chủ doanh nghiệp, quỹ đầu tư hay công ty chứng khoán mà chưa hợp tác hoặc sở hữu một trang tin hay mạng xã hội về chứng khoán thì hệ sinh thái của bạn vẫn thiếu một mảnh ghép quan trọng!

editorial-board-1681968059.jpg

Mạng xã hội Vinabull.vn chuyên về chứng khoán và bất động sản

Kính chào quý nhà đầu tư

Mạng xã hội Vinabull.vn chuyên về CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM đang hoạt động theo giấy phép MXH số 40/GP-BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 21/01/2021.

Vận hành bởi Công ty Cổ phần Sự kiện Bến Thành (quận 2, TP.HCM), Vinabull.vn trở thành nơi gặp gỡ của nhà đầu tư từ đó tới nay. Đây nơi các cá nhân, môi giới và doanh nghiệp đều đặn cung cấp thông tin và ý kiến chuyên sâu trong lĩnh vực chứng khoán và bất động sản mỗi ngày mỗi giờ. 

Nếu quý vị là chủ doanh nghiệp, quỹ đầu tư hay công ty chứng khoán mà chưa hợp tác hoặc sở hữu một trang tin hay mạng xã hội về chứng khoán thì thật là thiếu sót đáng kể. Bạn sẽ khó truyền tỉa thông điệp đầy đủ và chính xác, đồng thời khó chỉnh sửa thông tin khi có nhu cầu nhằm tránh hiểu sai vấn đề.

Và giờ, đây là cơ hội dành riêng cho quý vị. Mạng xã hội về chứng khoán bất động sản này là một mảnh ghép quan trọng cho hệ sinh thái của bạn. 

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com.

Trân trọng. 

mna-1683595202.jpeg

Sở hữu một cổng thông tin, một diễn đàn giờ rất phức tạp, đòi hỏi giấy phép.

Dear Business Leaders,

In today's complex digital landscape, establishing a private online portal or forum is not only challenging due to stringent licensing requirements—it can also be time-consuming and costly. Whether you're a brokerage firm or an investment fund looking to engage with a community of individual investors through a dedicated information sharing platform, we offer a streamlined solution.

Instead of embarking on the lengthy and expensive journey of developing and licensing a new website, consider acquiring Vinabull.vn. This fully functional digital platform, specializing in the Vietnamese stock and real estate market, operates under social media license number 40/GP-BTTTT, issued by the Ministry of Information and Communications on January 21, 2021.

By purchasing Vinabull.vn, you instantly gain:

  • A fully equipped and licensed platform, ready for immediate operation, saving you the substantial investment typically required for setting up and licensing.
  • An established channel to publish and disseminate your content legally and effectively, enhancing your engagement with your target audience.

Interested in seamless integration into your communication and marketing strategy? Contact us today to discuss acquisition opportunities. We are prepared to support you in taking over this platform so you can focus on what you do best—growing your business.

For inquiries or to initiate a partnership, please call 0924.113837 or email benthanh919@gmail.com.

Best regards,

Team Vinabull

Embrace the opportunity to enhance your digital presence effortlessly and efficiently. We look forward to facilitating your business expansion through this strategic acquisition.

Bến Thành
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.