Định giá cổ phiếu DPR (Cao su Đồng Phú): Cơ hội lớn từ quỹ đất chuyển đổi thành KCN

Tiềm năng từ quỹ đất lớn của DPR có thể chuyển đổi thành KCN, đây là cơ hội lớn để công ty khai thác giá trị và doanh thu. Mảng cao su tự nhiên sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ giá thị trường cao hơn trong thời gian tới.