Định giá cổ phiếu IDC (Idico): BSC khuyến nghị MUA, giá mục tiêu lên 58.900 đồng/cp

Cổ phiếu IDC ghi nhận mức tăng giá tốt nhờ vào Diện tích cho thuê mới trong 1H.2023 tốt hơn kỳ vọng và Triển vọng ngành Khu công nghiệp (KCN) khả quan hơn khi dòng vốn đầu tư FDI phục hồi.