NovaGroup muốn thoái vốn khi giá cổ phiếu NVL (Novaland) tăng trở lại

Nếu giao dịch thành công, gia đình ông Bùi Thành Nhơn không còn quyền chi phối tại đây.