#

Phân tích cổ phiếu KDH (Nhà Khang Điền): Triển vọng 2022-2023 tích cực, giá mục tiêu 43.400 đồng/cp

Điều chỉnh giá mục tiêu CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) về mức 43.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng với khuyến nghị TRUNG LẬP.