#

Cập nhật cổ phiếu CTD (Coteccons): Dừng hợp đồng với 9 nhà thầu do mâu thuẫn lợi ích

Danh sách không ký hợp đồng mới của Coteccons hầu hết là các đơn vị liên quan đến chủ tịch cũ là ông Nguyễn Bá Dương.