#

Cập nhật cổ phiếu CEO: quý 3/2021 lỗ tiếp 59 tỷ, 9 tháng lỗ nặng

Tập đoàn C.E.O (CEO) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu giảm phân nửa chỉ còn 124 tỷ đồng.