Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi chậm, chủ đầu tư lẫn khách mua bế tắc

Dù hoạt động du lịch đang khởi động lại, thanh khoản và công suất của bất động sản ven biển vẫn chưa hồi phục so với trước đại dịch. Nhiều chủ đầu tư không thể thanh toán lợi nhuận như cam kết với khách hàng cũng như gặp khó trong việc giải quyết hàng tồn.