NVL (Novaland) tái cấu trúc toàn diện, thay đổi cơ cấu HĐQT, ông Bùi Thành Nhơn trở lại

Trước tình hình biến động của kinh tế vĩ mô thế giới và chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng nhà nước, HĐQT và Ban điều hành của Tập đoàn Nova quyết liệt đưa ra những giải pháp mạnh mẽ.