Bán đấu giá 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm lần 2

Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM cho biết sẽ đưa ra bán đấu giá 3.790 căn hộ tại phường An Khánh (TP Thủ Đức) trong tháng 6-2021.