Định giá cổ phiếu VRE: Sức bật vượt trội, BSC khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 36.200 đồng/cp

VRE - Vincom Retail có vị thế nhà phát triển và vận hành TTTM hàng đầu, sức khỏe tài chính tốt tại Việt Nam, với 4 mô hình TTTM hướng đến phục vụ mọi tầng lớp khách hàng.