Bán đất 600m Bình Trưng Ðông, quận 2 - TP Thủ Đức đang cho siêu thị Co.op thuê

Ngã 3 Nguyễn duy trinh Phường Bình Trưng Ðông, quận 2 - TP Thủ Đức