#

Cập nhật ngành thép: Sản lượng tiêu thụ hồi phục mạnh, kỳ vọng quý 4 tươi đẹp

Chính phủ đang thực hiện hàng loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư công kỳ vọng giúp hoạt động xây dựng dần sôi động trở lại. VSA nhận định, tiêu thụ thép xây dựng có thể phục hồi trong quý IV.