Kinh tế trong nước phục hồi tốt là động lực vượt qua thách thức

Mặc dù lạm phát vẫn là rủi ro hàng đầu, các chuyên gia tin rằng sự phục hồi mạnh mẽ trong nước bao gồm sản xuất, bán lẻ và tiền tệ sẽ vượt qua những thách thức bên ngoài.