Ngành Xây dựng hạ tầng: Đảm bảo tăng trưởng nhờ giá trị backlog lớn, cao tốc Bắc-Nam sẽ là động lực

Kỳ vọng giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và giá trị backlog lớn sẽ giúp các công ty xây dựng hạ tầng bứt phá mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận thuần trong giai đoạn 2023-25.