Cổ phiếu chứng khoán có lấy lại phong độ?

Cổ phiếu chứng khoán là nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất trong đợt điều chỉnh của thị trường 2 tuần vừa qua. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm ghi nhận sự phục hồi mạnh nhất hiện nay.