#

OECD điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Hôm thứ hai, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm 2021 và 4,4% trong năm 2022.