Khó khăn nối tiếp khó khăn với DBC (Dabaco) và MML (Masan MEATLife)

Chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng do cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gây áp lực lên các doanh nghiệp sản xuất thịt trong nước.