IMF cảnh báo 'điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến' với kinh tế thế giới

"Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Và với nhiều người, năm 2023 sẽ như một cuộc suy thoái"