Triển vọng ngành Công nghệ: ít chịu tác động nghịch cảnh, có thể đầu tư dài hạn

Công nghệ nằm trong số những ngành gần như không bị tác động, thậm chí vẫn tăng trưởng ổn định.