#

Khủng hoảng tứ bề đối với (CTD), Hòa Bình (HBC) và các nhà thầu xây dựng

Không phải khủng hoảng kép, mà các nhà thầu xây dựng đang qua hàng loạt khủng hoảng, từ ‘nội chiến’, ‘đổi máu’ nhân sự, đến sức ép từ đại dịch, áp lực giá nguyên vật liệu tăng cao…