Định giá cổ phiếu NT2: giá không còn hấp dẫn

Định giá cổ phiếu NT2: giá không còn hấp dẫn

user-avatarRồng Việt & FPTS & BSC & Yuanta 14:56 26/11/2023