Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu HAX (Ô tô Hàng Xanh - Haxaco), giá mục tiêu 37.000 đồng/cp

BSC

08/01/2022 07:54

Cổ phiếu HAX (Công ty cổ phần dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Haxaco) với giá mục tiêu là 37,000 VND có định giá P/E = 8.6x trong bối cảnh đang có sự chuyển biển tích cực của ngành.

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HAX với mức giá mục tiêu là 37,000 VND được xác định bởi phương pháp định giá P/E với P/E mục tiêu 2022 = 8.6x nhằm phản ánh (1) sự chuyển biển tích cực của ngành và sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt lợi nhuận doanh nghiệp và (2) mức P/E hợp lý tăng lên do bối cảnh lãi suất thấp.
 

hax-1641603216.jpg
BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu HAX (Ô tô Hàng Xanh - Haxaco)

DỰ BÁO KQKD
BSC dự báo KQKD của HAX trong GĐ 2021-2022 như sau:
- Năm 2021:  DTT và LNST&CĐTS lần lượt đạt 5,801 tỷ VND (+4.2% YoY) và 116 tỷ VND (-7 % YoY), EPS FW2021 = 2,332 VND/CP, tương ứng với mức P/E FW2021 = 12.5x.
- Năm 2022:  DTT và LNST&CĐTS lần lượt 6,317 tỷ VND (+8.9% YoY) và 208 tỷ VND (+80% YoY), EPS FW2021 = 4,208 VND/CP, tương ứng với mức P/E FW2022 = 6.9x.
Các giả định chính cho KQKD HAX gồm (1) Sản lượng xe trong 2021-2022 lần lượt đạt 2,463      (-1.6% YoY) và 2,586 chiếc (+5% YoY) và (2) Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ mức 4.6% năm 2021 lên 6.0% 2022.
 

 

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ
    Lợi nhuận 2022 đạt đỉnh lịch sử (208 tỷ VND, +80% YoY) nhờ (1) Nhu cầu bùng nổ sau dịch và kích thích bởi hỗ trợ phí trước bạ và (2) Biên lợi nhuận gia tăng do cạnh tranh suy giảm.
 
RỦI RO
    COVID-19 diễn biến tiêu cực làm nhu cầu mua xe ô tô sụt giảm.
    Trái phiếu HSBC có khả năng chuyển đổi thành cổ phần vào năm 2022 làm pha loãng EPS.
 
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
    9T2021, HAX ghi nhận DTT và LNST lần lượt đạt  đạt 3,395 tỷ VND (-9.5% YoY) và 28 tỷ VND (-55.2% YoY) do sản lượng tiêu thụ xe giảm vì giãn cách xã hội từ T6-T10, đồng thời giảm tiền thưởng từ hãng do không đạt chỉ tiêu.

BSC
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A trang web, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.