Đánh giá cổ phiếu PSB (Dầu khí Sao Mai - Bến Đình): phù hợp đầu tư lâu dài hơn là lướt sóng

BVSC

10/04/2022 11:27

Việc giá dầu leo thang và neo cao quanh mức 100 USD/thùng đã có tác động tích cực đến nhóm cổ phiếu dầu khí nói chung và tác động tích cực dài hạn đến PSB (Dầu khí Sao Mai - Bến Đình) nói riêng.

psb-1649564771.jpeg
Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVSB) trúng gói thầu Cung cấp công tác chế tạo, lắp đặt, tháo bỏ hệ thống gối kê và chằng buộc (Grillage & Seafastening/Lashing) cho các cấu kiện điện gió, thuộc dự án “Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (Giai đoạn I) với Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (PTSC POS). 

PSB có một năm 2021 hoạt động không quá khả quan khi KQKD sụt giảm vì địa bàn hoạt động của công ty là ở Vũng Tàu, tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phát triển mỏ gần như đóng băng, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, các hoạt động dầu khí ngoài khơi gặp nhiều áp lực... ảnh hưởng rất lớn đến nguồn việc của công ty.

Đồng thời, công ty còn chịu sự cạnh tranh gay gắt với nhiều đơn vị trong và ngoài ngành như: PTSC Supply base, PVShipyard, PVC MS, VSP, Đông Xuyên... có hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, giá thành thấp.

Ngoài ra, công ty phải trích khấu hao tài sản lớn trong khi chưa có khách hàng thuê kho bãi dẫn đến tình hình tài chính và công tác thu hồi công nợ bị ảnh hưởng.

Trong năm 2022, PSB đã đặt ra một KHKD khá thận trọng khi các nguồn việc mới vẫn chưa có cải thiện rõ ràng trong khi công ty vẫn còn chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị trong và ngoài ngành.

Tuy nhiên, việc giá dầu leo thang và neo cao quanh mức 100 USD/thùng đã có tác động tích cực đến nhóm cổ phiếu dầu khí nói chung và tác động tích cực dài hạn đến PSB nói riêng.

Các hoạt động đầu tư thăm dò khai thác sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt là việc triển khai các dự án lớn cho PVS trong dài hạn sẽ tạo điều kiện giúp PSB có thêm nguồn việc từ công ty mẹ.

Tuy nhiên, PSB có thanh khoản khá thấp nên sẽ phù hợp để đầu tư lâu dài hơn nắm giữ ngắn hạn.

Kết quả kinh doanh 2021: - Doanh thu: 156,14 tỷ đồng (-9% yoy) - Lợi nhuận sau thuế: 0,85 tỷ đồng (-65% yoy)
Kế hoạch 2022: - Doanh thu: 175,04 tỷ đồng (+12% yoy) - Lợi nhuận sau thuế: 0,9 tỷ đồng (+6% yoy)

BVSC
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.