#

Tín hiệu khả quan từ lợi nhuận quý 2 của các ngân hàng

Chú thích ảnh Các ngân hàng đều lãi lớn trong 6 tháng đầu năm Trong số 7 ngân hàng ước lãi 6 tháng đầu năm 2021, quán quân về quy mô lợi nhuận vẫn thuộc về anh cả Vietcombank với 14,560 tỷ đồng lãi...