Hơn chục ngân hàng giảm lãi suất huy động tiền gửi về dưới 9%

Diễn biến giảm bớt căng thẳng sau một thời gian mặt bằng lãi suất huy động của ngân hàng với doanh nghiệp và dân cư leo lên mức rất cao.