Định giá cổ phiếu CTG (VietinBank): có đà tăng trưởng lợi nhuận, giá mục tiêu 30.600 đồng/cp

Vietinbank là một trong vài ngân hàng vẫn tiếp tục có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh.