Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Băng Dragon Capital vẫn lưu luyến với cổ phiếu STB (Sacombank)

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.