#

Cập nhật cổ phiếu ACB: triển vọng khả quan, giá mục tiêu lên 43.700 đ/cp

Công ty Chứng khoán Bản Việt

27/05/2021 19:02

Bản Việt tăng giá mục tiêu thêm 28% lên 43.700 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

acb-may22b-1621695601.jpeg
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Giá mục tiêu tăng chủ yếu là do (1) LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 tăng 18,2% và dự báo thu nhập ròng năm 2022-2025 tăng trung bình 9,3% so với dự báo trước đó; (2) mức giảm 50 điểm cơ bản trong chi phí vốn chủ sở hữu từ 13% trước đây xuống 12,5%; và (3) hiệu ứng tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2022 cùng với việc áp dụng P/B mục tiêu cao hơn là 2,0 lần so với 1,65 lần trước đây.

Giá mục tiêu mới tương ứng với P/B dự phóng năm 2021 là 2,05 lần.

Duy trì giả định về khoản phí tiếp cận từ thỏa thuận bancassurance độc quyền với Sunlife ở mức 370 triệu USD với ACB sẽ được cơ cấu thành 15 khoản thanh toán hàng năm từ năm 2021 đến năm 2035; tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận số tiền này vào thu nhập phí ròng chứ không phải vào thu nhập ròng khác như chúng tôi đã giả định trước đây.

Tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 lên 18,2% một phần do dự báo NIM cao hơn 29 điểm cơ bản lên 4,06%. Tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho giai đoạn 2022-2025 trung bình 9,3%, được củng cố bởi kỳ vọng thu nhập lãi thuần (NII) trung bình cao hơn trung bình 1,5% YoY cùng với dự báo CIR trung bình 60 điểm cơ bản còn 42,9%.

Rủi ro: cạnh tranh có thể hạn chế đà tăng trưởng của CASA. Dịch COVID-19 kéo dài có thể (1) yêu cầu các tiếp tục biện pháp hỗ trợ cho khách hàng làm giảm tỷ lệ NIM và (2) dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến.

Công ty Chứng khoán Bản Việt tăng giá mục tiêu thêm 28% lên 43.700 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Công ty Chứng khoán Bản Việt
Quý vị muốn đăng bài viết cổ phiếu - doanh nghiệp của mình hoặc đăng bài PR - IR xin gọi 0924.113837 hoặc gửi về email: benthanh919@gmail.com