Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cập nhật cổ phiếu VPB (VPBank): quý 1/2022 lợi nhuận kỷ lục hơn 11.000 tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I của ngân hàng VPBank, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng VPBank đạt trên 11.146 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.