Ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay hết cỡ, không thể giảm thêm

Ngân hàng thừa vốn nhưng việc đẩy tiền vào nền kinh tế lại khó khăn là một trong những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh chiều 28/9.