Cập nhật cổ phiếu CTG (VietinBank): chào bán 9.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô và cho vay

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa thông báo về việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng 2022.