Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Đánh giá cổ phiếu VIB: giá đã chạm ngưỡng dù còn dư địa tăng lợi nhuận

VIB đang giao dịch tương ứng với P/B 2021E là 2,4x, so với trung vị ngành là 1,8x. Mức định giá này có vẻ hợp lý.