Đánh giá cổ phiếu VCB (Vietcombank): Hầu hết các chỉ số tài chính đều vượt trội so với ngành, giá mục tiêu 108.700 đồng/cp

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VCB (Vietcombank) đi ngược xu thế ngành khi cải thiện nhẹ từ 317% tại cuối năm 2022 lên mức 321% cuối Q1/23.