Ngân hàng rục rịch thưởng Tết Dương lịch 2022

Trong khi MSB chốt thưởng Tết Dương lịch - đồng thời là lương tháng thứ 13 - ở mức 1 tháng lương bình quân, một số ngân hàng cũng công bố tỷ lệ thưởng tương tự cho nhân viên.