SeABank (SSB), MSB và SHB sẽ cho Vietnam Airlines vay 4.000 tỷ

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, 3 tổ chức tín dụng gồm SeaBank, MSB và SHB có cam kết tài trợ cho Vietnam Airlines vay với tổng số tiền 4.000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN.