Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cập nhật cổ phiếu CTG (VietinBank): sắp thu 1.400 tỷ từ Manulife và 2.000 tỷ bán công ty con

Kế hoạch hợp tác với Manulife triển khai từ 2019-2020 nhưng do thay đổi tiến độ nên từ quý 1/2022, Ngân hàng VietinBank sẽ bắt đầu ghi nhận phí trả trước từ hợp đồng bán chéo bảo hiểm (bancassurance).