Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Triển vọng cổ phiếu MBB (MBBank) năm 2022: Chất lượng tài sản lành mạnh, khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 38.500 đồng/cp

Chất lượng tài sản lành mạnh được củng cố khi khách hàng phục hồi kết hợp với nền dự phòng cao và việc trích lập dự phòng cho toàn bộ nợ cơ cấu trong năm 2021 giúp chi phí tín dụng giảm mạnh và là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính trong năm 2022.