Nâng giá mục tiêu cổ phiếu CTG lên 43.600 đ/cp, khuyến nghị MUA

Công ty Chứng khoán Bản Việt

31/08/2021 21:42

Công ty Chứng khoán Bản Việt nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) thêm 2,6% lên 43.600 đồng/CP và duy trì khuyến nghị MUA. 

ctg-aug31-1630420718.jpg

Cập nhật cổ phiếu CTG

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu được hỗ trợ bởi mức định giá cao hơn được tạo ra bởi phương pháp thu nhập thặng dư sau (1) mức tăng tổng cộng 2,1% trong LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2025 của chúng tôi - mặc dù chúng tôi cắt giảm 22,6% LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 - và (2 ) tăng giả định của chúng tôi đối với mức tăng trưởng trung hạn và tăng trưởng vô hạn trong mô hình định giá từ 3,5% và 2% lên lần lượt 4% và 3%. 

Công ty Chứng khoán Bản Việt điều chỉnh giảm 22,6% LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 do (1) thu nhập từ lãi (NII) giảm 6,7% sau mức giảm 19 điểm cơ bản trong NIM dự phóng, (2) thu nhập phí ròng (NFI (bao gồm giao dịch ngoại hối) giảm 9,3% và ( 3) chi phí dự phòng tăng 39,3% chủ yếu do chúng tôi giả định CTG sẽ ghi nhận toàn bộ chi phí dự phòng theo TT03 trong năm 2021. Những khoản mục này được bù đắp một phần bởi chi phí HĐKD (OPEX) giảm 12,1%. 

Nâng dự phóng lợi nhuận giai đoạn 2022-2025F lên 2,1% chủ yếu do (1) tổng chi phí dự phòng giảm 8,9% dogiả định rằng CTG sẽ ghi nhận tất cả chi phí dự phòng theo TT03 vào năm 2021 (so với giả định trước đó là trong 3 năm từ 2021 đến 2023) và (2) tổng mức giảm 4,2% trong OPEX, bị ảnh hưởng một phần bởi (1) tổng NII giảm 0,1% và (2) tổng NFI (bao gồm cả giao dịch ngoại hối) giảm 8,0%. 

Duy trì giả định về khoản phí ứng trước từ thỏa thuận bancassurance độc quyền với Manulife là 300 triệu USD với việc CTG ghi nhận trước 60 triệu USD phí này vào năm 2021. 

Rủi ro chính: Rủi ro thực hiện trong việc nâng tỷ lệ cho vay bán lẻ và/hoặc CASA; thương vụ bancassurance không trọng yếu như dự kiến; Dịch COVID-19 kéo dài có thể (1) yêu cầu các biện pháp tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng làm giảm tỷ lệ NIM và (2) dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến.

Công ty Chứng khoán Bản Việt
Quý vị muốn tự đăng tin có thể đăng ký tài khoản TẠI ĐÂY hoặc gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: [email protected]  
Nguyen Son

Nguyen Son

15:06 03/09/2021

Giò này còn khuyến nghị vào bank cho chôn vốn đúng là tài lao.