Cập nhật cổ phiếu PDR (Phát Đạt): dự kiến mở bán 4 dự án lớn cuối năm nay

Nửa cuối năm, Công ty cổ phần Bất động sản Phát Đạt (PDR) dự kiến mở bán 4 dự án tại Bình Dương, Bình Định, Côn Đảo với tổng doanh thu 40.000 tỷ đồng.