Đánh giá cổ phiếu KBC (Kinh Bắc City): Dòng tiền vững chắc cùng sức khỏe tài chính lành mạnh

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 40.000 đồng/cp đối với cổ phiếu KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc)