Phân tích cổ phiếu VRE (Vincom Retail): năm nay tăng trưởng mạnh, giá hợp lý 38.200 đồng/cp

Với ưu thế nổi bật về quỹ đất, thương hiệu và hệ sinh thái từ công ty mẹ VinGroup, VRE đang là nhà đầu tư và phát triển BĐS cho thuê bán lẻ lớn nhất Việt Nam hiện nay.