Cập nhật dự án DXG (Đất Xanh): Đồng Nai yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của khách hàng Gem Sky World

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Hà An - chủ đầu tư dự án Gem Sky World - hoàn thiện hạ tầng, giải quyết dứt điểm khiếu nại của khách hàng.