#

Cập nhật DXG: lưu ý rủi ro pha loãng cổ phiếu do phát hành riêng lẻ

Công ty Chứng khoán Bản Việt

08/06/2021 20:42

Tập đoàn Địa ốc Đất Xanh (DXG) đã công bố các đề xuất sẽ được trình cổ đông thông qua tại ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 26/6.

dxg-gem-sky-world1-1623120552.jpeg

Dự án hot Gem Sky World của DXG

Ban lãnh đạo đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 là 9,000 tỷ đồng (+211% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 1,350 tỷ đồng (so với mức lỗ 496 tỷ đồng trong năm 2020).

Đối với kế hoạch chia cổ tức năm 2020, ban lãnh đạo đề xuất không chia cổ tức tiền mặt. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của công ty, các cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 là 20% mệnh giá bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Đối với kế hoạch cổ tức năm 2021, ban lãnh đạo cũng đề xuất kế hoạch chia cổ tức 20% mệnh giá bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ban lãnh đạo đề xuất phương án phát hành ESOP 7 triệu cổ phiếu (tương đương 1,35% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành bằng không. Thông tin chi tiết về thời gian phát hành, điều kiện và thời gian hạn chế giao dịch sẽ do HĐQT quyết định.

Công ty đề xuất phương án phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu (tương đương 38,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế giao dịch ít nhất 1 năm. Giá phát hành được đề xuất thấp hơn 20% so với giá đóng cửa bình quân trong 20 ngày cuối cùng trước ngày quyết định giá phát hành cổ phiếu do HĐQT quyết định.

Ban giám đốc có kế hoạch sử dụng tổng số tiền thu được để tài trợ cho việc mở rộng quỹ đất của công ty và bổ sung vốn lưu động.

Lưu ý rằng rủi ro pha loãng từ kế hoạch phát hành riêng lẻ được đề xuất có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý thị trường cho cổ phiếu DXG trong ngắn hạn do thông tin chi tiết về người mua tiềm năng, giá/thời gian phát hành và các dự án tiềm năng sẽ đầu tư vẫn chưa được công bố, hiện đang chờ thông tin chi tiết hơn từ ban lãnh đạo.

Công ty Chứng khoán Bản Việt hiện có khuyến nghị cho DXG với giá mục tiêu là 28.000 đồng/CP.

dxg-doanh-nghiep-1623165939.png
 
dxg-doanh-nghiep-2-1623165939.png
 

Công ty Chứng khoán Bản Việt
Quý vị muốn đăng bài viết cổ phiếu - doanh nghiệp của mình hoặc đăng bài PR - IR xin gọi 0924.113837 hoặc gửi về email: benthanh919@gmail.com