#

Agriseco khuyến nghị MUA cổ phiếu VHM (Vinhomes), giá mục tiêu 140.000 đ/cp

Vinhomes (VHM) là doanh nghiệp đầu ngành bất động sản, với lợi thế quỹ đất lớn nhất Việt Nam và tiềm lực tài chính vững mạnh. Dựa trên triển vọng tích cực của ngành bất động sản nửa cuối năm 2021, Agriseco khuyến nghị MUA cổ phiếu VHM.