Đánh giá cổ phiếu GDT - Gỗ Đức Thành: lợi nhuận tốt, định giá rẻ, sinh lời cao, cổ phiếu có thể tăng 70%

Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVS vừa có báo cáo lần đầu đối với CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HSX: GDT) với khuyến nghị OUTPERFORM và giá mục tiêu 1 năm là 74,951 đồng/ cp (Upside hơn 70%) dựa theo phương pháp Chiết khấu dòng tiền (DCF; tỷ trọng 50%) và Chiết khấu dòng cổ tức (DDM; tỷ trọng 50%).