Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NKG - Thép Nam Kim: có dấu hiệu bứt phá

Thanh khoản cổ phiếu NKG - CTCP Thép Nam Kim nằm trên ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, đồng thuận với nhịp tăng giá cổ phiếu.