Bản Việt khuyến nghị MUA cổ phiếu MWG, giá mục tiêu 214.100 đồng/CP, mức sinh lời 68,3%

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố kế hoạch ESOP của công ty dựa trên KQKD năm tài chính 2020 sẽ được phát hành trong 2 đợt.