Cập nhật cổ phiếu ACB: triển vọng khả quan, giá mục tiêu lên 43.700 đ/cp

Bản Việt tăng giá mục tiêu thêm 28% lên 43.700 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).