CTG và TCB giờ ko mua thì có lỗi với vợ con. Giá dưới trăm với 2 em này là quá thơm. Nhóm ngân hàng đang được dự báo khả quan nhất, ngân hàng muôn đời thịnh!