Định giá cổ phiếu PLX (Petrolimex): Bản Việt khuyến nghị KHẢ QUAN, giá mục tiêu 37.800 đồng/cp

Bản Việt duy trì giá mục tiêu cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) ở mức 37.800 đồng/CP nhưng nâng mức khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã giảm 15% so với mức đỉnh vào đầu tháng 8/2023.