Nhân sự lãnh đạo LPB (LienVietPostBank): CEO Phạm Doãn Sơn từ nhiệm, ông Hồ Nam Tiến lên thay

Ông Nguyễn Đức Thụy (tức bầu Thụy) đã được HĐQT LienVietPostBank bổ nhiệm làm chủ tịch ngân hàng từ ngày 9/12, thay cho ông Huỳnh Ngọc Huy xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.