Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cập nhật cổ phiếu FLC: Bamboo Airways khởi sắc trong giông bão, doanh thu quý 2 tăng 50%

Bamboo Airways vừa công bố doanh thu quý 2 của Bamboo Airways tăng 50% so với quý 1, vượt 30% so với kế hoạch đầu năm.