Kết quả kinh doanh ACV: năm 2022 lãi ròng 7.122 tỷ đồng

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (Mã: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất.