Định giá cổ phiếu BMP (Nhựa Bình Minh): khuyến nghị KHẢ QUAN, nâng giá mục tiêu thêm 28%

Bản Việt duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu thêm 28% lên 119.100 đồng/cổ phiếu cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP). Giá cổ phiếu BMP đã tăng 31% trong 2 tháng qua.