Định giá cổ phiếu GAS: mảng LNG và tiến độ dự án Lô B sẽ hỗ trợ dài hạn cho giá cổ phiếu

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS) hiện là doanh nghiệp nhà nước độc quyền trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên với danh mục các dự án trọng điểm trong dài hạn. GAS đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng với các dự án lớn từ đường ống dẫn khí cho đến kho cảng LNG.