Định giá cổ phiếu NBC (Than Núi Béo): Triển vọng nhờ chuyển đổi hình thức khai thác

FPTS tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu NBC – Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin niêm yết trên sàn HNX.