Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kết quả kinh doanh DCM (Đạm Cà Mau): quý 2/2022 lãi lớn, mỗi ngày lợi nhuận hơn 40 tỷ

Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, DCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý vừa qua với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh.