Phân tích cổ phiếu CTD (Coteccons): vẫn tồn đọng nợ xấu, giá hợp lý 49.500 đồng/cp

Khối lượng công việc tăng mang tới hy vọng cho CTD (Coteccons) cải thiện được doanh thu và lợi nhuận tuy nhiên vấn đề nợ xấu chưa dứt điểm.