Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Đánh giá cổ phiếu GEE (Thiết bị điện Gelex): P/E thấp, khá hấp dẫn để đầu tư

Cổ phiếu CTCP Thiết bị điện Gelex (Upcom: GEE) đang giao dịch ở mức P/E forward là 7,5 lần - là mức khá hấp dẫn để nhà đầu tư nắm giữ cho dài hạn.