Kết quả kinh doanh POW (PV Power): 9 tháng 2022 doanh thu hơn 20.000 tỷ

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power – HoSE: POW) về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022.