Định giá cổ phiếu NLG (Nam Long): Agriseco khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG, giá mục tiêu 50.000 đồng/cp

NLG (Nam Long) là doanh nghiệp bất động sản có uy tín và khả năng triển khai, bán hàng dự án tốt trong phân khúc trung cao cấp tại miền Nam, với tổng quỹ đất gần 700ha.