Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SHB: các chỉ báo đang khả quan

Công ty Chứng khoán BIDV - BSC

13/03/2021 00:14

Thanh khoản cực lớn với lượng khớp gần 50 triệu cổ phiếu phiên 12/3/2021.

screenshot-2021-03-12-at-171104-1615543897.png
 
Thông số cổ phiếu
screenshot-2021-03-12-at-171447-1615544125.png
 
Diễn biến giá cổ phiếu 3 tháng gần đây
screenshot-2021-03-12-at-171433-1615544125.png
 
Báo cáo tài chính tóm tắt
screenshot-2021-03-12-at-171507-1615544125.png
 
Chỉ số tài chính cơ bản
screenshot-2021-03-12-at-171458-1615544125.png
 

Công ty Chứng khoán BIDV - BSC
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.