Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VCI - Công ty Chứng khoán Bản Việt: Hồi phục ấn tượng

Công ty Chứng khoán BIDV - BSC

10/03/2021 23:08

Phiên 10/3 thanh khoản VCI lớn, giá tăng trần.

screenshot-2021-03-10-at-160715-1615367252.png

 

Thông số cổ phiếu
screenshot-2021-03-10-at-161026-1615367484.png

 

Diễn biến giá cổ phiếu 3 tháng gần đây
screenshot-2021-03-10-at-161009-1615367484.png

 

Báo cáo tài chính tóm tắt
screenshot-2021-03-10-at-161104-1615367484.png

 

Chỉ số tài chính cơ bản
screenshot-2021-03-10-at-161044-1615367484.png

 

 

Công ty Chứng khoán BIDV - BSC
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.