Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kết quả kinh doanh PVS: quý 2/2022 lợi nhuận xuống thấp kỷ lục 

Công ty Chứng khoán Bản Việt

29/07/2022 11:07

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố Kết quả kinh doanh với doanh thu tăng song lợi nhuận xuống thấp kỷ lục 

pvs2-1617979979.jpeg

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) thi công các công trình trên biển. 

 

 

Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVS) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu tăng 25% đạt 3.811 tỷ đồng. Giá vốn tăng cao hơn khiến lãi gộp giảm 37% xuống 150 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,8% về 3,95%. 

Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 64 tỷ đồng lên 144 tỷ đồng, tức tăng 124%. Chi phí tài chính cũng tăng 114% lên 30 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 31% nhưng chi phí quản lý tăng 54%. Hoạt động liên doanh liên kết tăng lãi 15% lên 173 tỷ đồng trong khi hoạt động khác giảm lãi từ 10 tỷ về 19 triệu đồng. 

Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 68 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, chi phí thuế thu nhập hiện hành ở mức cao 75 tỷ đồng khiến cho phần lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm xuống 12 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm trước – mức thấp kỷ lục kể từ khi lên sàn của doanh nghiệp. 

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 7.581 tỷ đồng, giảm 34%; lãi ròng 228 tỷ đồng, giảm 23%. Công ty thực hiện được 76% chỉ tiêu doanh thu và 54,5% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa năm. 

Cập nhật quý I/2022: hoạt động kinh doanh cốt lõi có lãi trở lại

Trong quý I/2022, PVS ghi nhận doanh thu đạt 3.769,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 250,29 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,2% và 52,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,8% về còn 5,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 7,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 14,1 tỷ đồng lên 192,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 13,8%, tương ứng tăng thêm 10,43 tỷ đồng lên 85,89 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 13,7%, tương ứng tăng thêm 2,61 tỷ đồng lên 21,64 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 22,3%, tương ứng giảm 47,53 tỷ đồng về 165,72 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng thêm 5,8 tỷ đồng lên 162,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý I/2022, PVS ghi nhận lãi 5,44 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 53,58 tỷ đồng. Như vậy, lãi của công ty chủ yếu đóng góp từ công ty liên doanh, liên kết; hoạt động tài chính.

Cập nhật quý 4/2021: lãi sau thuế 102 tỷ đồng, tăng 36%

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể riêng quý 4 doanh thu thuần giảm 16% so với cùng kỳ, còn 4.570 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu nên lãi gộp đạt 254 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ kinh doanh dưới giá vốn khiến PVS lỗ gộp gần 92 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 87 tỷ đồng, giảm đến 37 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do giảm lãi tiền gửi và giảm lãi chênh lệch tỷ giá. Còn chi phí tài chính giảm được hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 45 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các công ty liên doanh liên kết báo lỗ 92 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 66 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn có khoản thu nhập khác hơn 108 tỷ đồng giảm mạnh so với con số lãi khác gần 537 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4/2021 Kỹ thuật dầu khí PTSC lãi sau thuế 102 tỷ đồng, tăng 36% so với quý 4 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 84 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do lợi nhuận từ hoạt động SXKD của dịch vụ cung ứng kho chứa và xử lý dầu thô FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng trong quý 4/2021 cao hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu công ty đạt 14.221 tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh chính lãi 602 tỷ đồng tăng 94% so với năm 2020. 

Do hụt lãi khác nên PTSC lãi sau thuế 678 tỷ đồng, giảm 4,5% so với lợi nhuận đạt được của năm 2020, hoàn thành. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 602 tỷ đồng.

Cập nhật quý 3/2021: lãi 220 tỷ đồng, tăng 12%

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2021 giảm 33% so cùng kỳ. Chủ yếu nhờ có khoản lãi khác 54 tỷ đồng, Công ty vẫn báo lãi tăng trưởng 12%, đạt 221 tỷ đồng.

Do doanh thu giảm 33%, lãi gộp quý 3/2021 của PVS đi lùi phần nửa so cùng kỳ, còn 204 tỷ đồng. Khoản thu tài chính cũng giảm đáng kể 46% về 51 tỷ đồng.

Tăng trưởng trong quý 3 của PVS đến từ nguồn lãi của các công ty liên doanh liên kết và thu nhập khác. Theo giải trình, phần lãi của các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô khi hợp nhất vào kết quả quý 3/2021 lớn hơn cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu nhập khác cũng tăng do PVS đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hành theo quy định của hợp đồng.

Sau cùng, lãi ròng quý 3/2021 đạt 221 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, PVS ghi nhận doanh thu 9,651 tỷ đồng, giảm 34% so cùng kỳ. Trong đó cung cấp dịch vụ chiếm 4,916 tỷ đồng, hợp đồng xây dựng chiếm 4,694 tỷ đồng, còn lại là doanh thu bán hàng. Lãi ròng lũy kế giảm 10% so cùng kỳ, còn 518 tỷ đồng.

Cập nhật quý II/2021: Lợi nhuận 183,3 tỷ đồng, giảm 37,1%

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã chứng khoán PVS - sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, PVS ghi nhận doanh thu đạt 3.063,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 44,5% và 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,4% lên 8,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 6,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 15,4 tỷ đồng lên 260,7 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 118,6%, tương ứng tăng 129,3 tỷ đồng lên 238,3 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 93,4%, tương ứng giảm 144 tỷ đồng về 10,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Mặc dù trong kỳ lợi nhuận gộp tăng nhưng do hụt lợi nhuận khác và đặc biệt chi phí quản lý tăng đột biến dẫn tới lợi nhuận giảm 37,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PVS ghi nhận doanh thu đạt 5.676,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 347 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,2% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cập nhật quý 1: lãi 164 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ nhờ hoạt động liên kết

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVS) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể quý 1/2021 PVS ghi nhận doanh thu đạt 2.614 tỷ đồng giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp dạt 179 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ, biên lãi gộp được cải thiện từ 5,9% lên 6,8%.

Trong kỳ, đáng chú ý là hoạt động liên doanh liên kết có lãi tới 157 tỷ đồng tăng 391% so với cùng kỳ, lãi từ hoạt động khác đạt 42 tỷ đồng tăng 64% so với quý 1/2020.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí PVS lãi sau thuế 164 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 145 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, kết quả tăng trưởng chủ yếu là do phần lãi của các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô ( FSO , FPSO) khi hợp nhất vào báo cáo quý 1/2021 cao hơn cùng kỳ năm trước.

 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã PVS)

PVS là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam - PVN).

Được thành lập trên cơ sở triển khai quyết định số 458/TTg ngày 24/11/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng căn cứ dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, trải qua 46 năm hình thành thành và phát triển, PTSC đã có những bước phát triển vượt bậc. Là Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp tại Việt Nam, và là thương hiệu lớn trên thị trường dịch vụ dầu khí, công nghiệp trong khu vực.

Lĩnh vực hoạt động chính của PTSC là cung cấp các loại hình dịch vụ kỹ thuật cho các ngành dầu khí, năng lượng, công nghiệp, trong đó có nhiều loại hình dịch vụ mang tính chiến lược, chất lượng cao, mũi nhọn, đã phát triển và được chuyên nghiệp hóa đạt trình độ quốc tế như: EPCI công trình biển; EPC công trình công nghiệp; Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô FSO/FPS0; Tàu dịch vụ dầu khí; Khảo sát địa chấn, địa chất và công trình ngầm; Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển; Cảng dịch vụ và Dịch vụ cung ứng nhân lực kỹ thuật.

Công ty Chứng khoán Bản Việt
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A trang web, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.