Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kết quả kinh doanh DRC (Cao su Đà Nẵng): quý 2/2022 cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm

MĂNG GIANG

25/07/2022 23:36

DRC đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt gần 1.100 tỷ đồng (-4.7% yoy). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 84 tỷ đồng (-21% yoy).

drc2-1616063009.jpeg

Kết quả kinh doanh DRC (Cao su Đà Nẵng)

Lũy kế 6 tháng, doanh thu và Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt lần lượt đạt 2.4 nghìn tỷ đồng(+14.9% yoy) và 150 tỷ đồng (-11.9% yoy).

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt trong quý 2/2022 có mức giảm cao hơn doanh thu là do (1) biên lợi nhuận gộp giảm 1% do chi phí đầu vào tăng và (2) chi phí bán hàng, hành chính và quản lý (SG&A) tăng 1.3% yoy. 

Kế hoạch 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.4 nghìn tỷ đồng (+1% yoy), Lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng (-12% yoy). Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp thực hiện được 55% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Công ty cũng đặt kế hoạch quý 3/2022 LNTT đạt 86 tỷ đồng. Mục tiêu lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế đạt 272 tỷ đồng ~ 85% kế hoạch. Chú ý, thời gian 6 tháng cuối năm thường là mùa cao điểm xuất khẩu của DRC. 

Cập nhật quý I/2022: Lợi nhuận 65,8 tỷ đồng, tăng 3,3% 

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022, trong đó doanh thu đạt 1.283,56 tỷ đồng, tăng 40,7%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 65,8 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,2% về chỉ còn 15,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 20,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 34,19 tỷ đồng lên 200,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 147,1%, tương ứng tăng thêm 6,37 tỷ đồng lên 10,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 66,7%, tương ứng tăng thêm 6,94 tỷ đồng lên 17,35 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 39%, tương ứng tăng thêm 31,26 tỷ đồng lên 111,45 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, DRC đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.428 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và giảm 12% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 25,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong quý I/2022 tiếp tục âm 16,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 120,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 139,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 125,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của DRC tăng 7% so với đầu năm lên 3.354 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.441,5 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 954,5 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 524,1 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, trong quý đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 34,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 200,3 tỷ đồng lên 774,1 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng nguồn vốn.

Cập nhật quý 4/2021: chi phí tăng cao dẫn tới lợi nhuận giảm 20% về còn 87,39 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu đạt 1.333,4 tỷ đồng, tăng 20,3%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 87,39 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,8% về còn 16,6%.

Công ty cho biết, trong kỳ lợi nhuận giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh làm cho các chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu tăng cao làm lợi nhuận giảm.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu tăng 20,1% lên 4.379,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 13,5% lên 290,95 tỷ đồng.

 

Cập nhật quý 3/2021: khá ảm đạm

Quý 3, doanh thu thuần DRC giảm nhẹ 1,8% YoY xuống còn 929,2 tỷ, nhưng LNTT giảm mạnh 45,1% YoY đạt 42,2 tỷ.

Doanh thu Quý 3/2021 của DRC chủ yếu được hỗ trợ bởi xuất khẩu hai sản phẩm chủ lực vững chắc. Cụ thể, sản lượng lốp radial tăng 9,4% YoY lên 149.354 chiếc (- 8,4% QoQ); trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 133.402 lốp (+4,3% QoQ; +27,6% YoY), chiếm 89,3% tổng sản lượng lốp radial. Trong khi đó, sản lượng lốp bias đạt 122.679 chiếc (-13,3% QoQ; +54,6% YoY), chủ yếu nhờ xuất khẩu ổn định ở mức 67.763 chiếc (+54,6% YoY).

Lũy kế, doanh thu thuần và LNTT 9T/2021 đạt là 3.046 tỷ (+20,0% YoY) và 254,5 tỷ (+38,6% YoY). Doanh thu 3Q21 chủ yếu hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu tốt.

Thị trường trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi các các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong kỳ, sản lượng tiêu thụ nội địa của cả lốp radial và lốp bias đều giảm hơn 50% QoQ và YoY.

Cập nhật quý 2/2021: lợi nhuận tăng 121,3% lên 106,2 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 1.204,6 tỷ đồng, tăng trưởng 52,7%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 106,2 tỷ đồng, tăng 121,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,9% lên 18,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 93,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 109,2 tỷ đồng lên 226,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 41,4%, tương ứng tăng 2,9 tỷ đồng lên 9,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 107,4%, tương ứng tăng 39 tỷ đồng lên 75,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng 121,3% trong quý II/2021 do đẩy mạnh tiêu thụ sản phảm, doanh thu tăng làm lợi nhuận tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.116,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 169,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 98,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần là 3.852 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và giảm 6,4% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 212,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành được 70,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 51,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương tới 381,7 tỷ đồng.

Cập nhật quý 1/2021: lợi nhuận tăng hơn 70%

Theo BCTC quý 1/2021 vừa công bố, lãi sau thuế của CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong quý 1/2021, doanh thu của DRC ghi nhận hơn 912 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp của Công ty đã tăng trưởng hơn 40%, lên gần 166 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 54% so với cùng kỳ nhờ giảm được phần lớn lãi tiền vay (giảm 68%). Trong khi đó, chi phí bán hàng lại tăng 84%, lên gần 67 tỷ đồng.

Kết quả, DRC báo lãi ròng gần 64 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Như vậy, DRC đã vượt 9% và 21% so với kế hoạch 835 tỷ đồng doanh thu thuần và 66 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đặt ra trong quý 1.

CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC)

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
- Tiền thân là nhà máy đắp vỏ xe của quân đội Mỹ, đến nay Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, tên gọi quốc tế là DRC, đã có quá trình phát triển liên tục hơn 47 năm.

- Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng mang đến sự thành công: Ban giám đốc có nhiều kinh nghiệm,năng động giúp Công ty phát triển liên tục nhiều năm . Đội ngũ kỹ sư và cán bộ quản lý có tay nghề cao, sảng tạo, được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài về phục vụ lâu dài . Tập thể CBCNV đoàn kết nhất trí, tự tin và có trách nhiệm với công việc.

- Luôn khẳng định DRC là nhà sản xuất hàng đầu về lốp Ô tô tải, Ô Tô Khách tại Việt Nam và lốp Ôtô đặc chủng – chuyên dùng hàng đầu Đông Nam Á. Không ngừng đẩy mạnh thâm nhập thị trường thế giới.

Mở rộng và phát triển lớn mạnh các sản phẩm săm lốp xe truyền thống phục vụ nhu cầu đa dạng của Khách hàng.

Trong ngành sản xuất lốp Ôtô tải và lốp chuyên dùng cở lớn, DRC khẳng định với người tiêu dùng là thương hiệu lớn nổi tiếng và có uy tín nhất Việt Nam. Điều này cũng có nghĩa là thị phần DRC luôn luôn nằm trong top đầu của ngành lốp xe Việt Nam và lớn mạnh theo thời gian.

Thường xuyên cải tiến cập nhật công nghê tiên tiến trên thế giới. Nâng cao chất lượng sản phẩm với giá bán cạnh tranh chính là đáp ứng lợi ích thiết thực của người tiêu dùng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Việt Nam, mang đến lợi ích cho cộng đồng, cho chính CBCNV và cổ đông DRC.

DRC phấn đấu là thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam trong cả thị trường nội địa và xuất khẩu.. Từng bước xây dựng hệ thống khách hàng tin cậy bền vững tại nhiều quốc gia với số lượng khách hàng ngày càng đông. Khẳng định tầm nhìn vươn xa trên bản đồ thế giới.

CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA DRC

- Lốp ô tô DRC được người tiêu dùng tin dùng nhờ chịu tải nặng, chịu mài mòn tốt, tuổi thọ cao và được bảo hành chu đáo

- Dòng lốp tải nhẹ có nhiều qui cách, phù hợp với xe khách từ 24 - 35 chỗ ngồi, các loại xe tải nhẹ và xe ben dưới 5 tấn...

- Dòng lốp tải nặng có nhiều quy cách, phù hợp với các loại xe vận tải hàng hoá, xe ben từ 5 tấn trở lên, xe buýt ... 

- Dòng lốp đặc chủng có nhiều qui cách phục vụ máy cày, máy kéo nông nghiệp. Đặc biệt DRC là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sản xuất lốp ô tô siêu tải nặng dành cho các loại xe, máy đặc chủng khai thác hầm mỏ, xe cẩu container tại bến Cảng, xe san, ủi đất đá ...với nhiều qui cách có cở vành từ 24 inch đến 51 inch...

- Dòng lốp ô tô đắp mang lại lợi ích kinh tế cho người tiêu dùng với giá bán thấp, nhưng giá trị sử dụng tương đương lốp chính phẩm. 

- Dòng sản phẩm săm lốp xe đạp, xe máy quen thuộc với đông đảo người tiêu dùng từ hơn 30 năm qua; sản phẩm thường xuyên được cải tiến đổi mới, đáp ứng tốt thị hiếu người tiêu dùng và xuất khẩu đi nhiều nước.

- DRC còn sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm cao su kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đa dạng tại các công trình giao thông, bến cảng, các chi tiết cao su kỹ thuật của xe ô tô ...

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI & KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

- DRC đã thiết lập hệ thống phân phối mạnh và rộng khắp Việt Nam. Các nhà phân phối DRC có nhiều kinh nghiệm, có sự gắn kết, hợp tác vì sự phát triển chung và lâu dài. 

- Nhiều khách hàng lớn tin dùng sản phẩm DRC như: Công ty Ôtô Trường Hải, Công ty ô tô Huyndai, Công ty TMT, Công ty ô tô Xuân Kiên,Tập đoàn than khoáng sản VN, nhiều Cty vận tải , xe khách cả nước.

- DRC cũng có nhiều khách hàng nước ngoài tin cậy tại hơn 38 quốc gia thuộc Châu Á , Nam Mỹ, Châu Âu ...

THÀNH QUẢ VÀ VỊ THẾ CỦA DRC

- Bằng sự linh hoạt và sáng tạo DRC đã tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tốc độ tăng trưởng cao và liên tục trong nhiều năm và ngày nay DRC chiếm thị phần lốp ô tô tải hàng đầu Việt Nam.

- Thương hiệu DRC được các tổ chức trong nước và quốc tế bình chọn, trao tặng nhiều danh hiệu như: Sao Vàng Đất Việt, Hàng VN chất lượng cao, Thương hiệu mạnh Việt Nam...và được Nhà nước khen thưởng nhiều huân chương lao động, huân chương độc lập ... 

- Tháng 12/2006, DRC chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã chứng khoán DRC. Điều này thể hiện sự tự tin, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
- Với lợi thế về nguồn nhân lực năng động, trách nhiệm; sản phẩm DRC có thị phần lớn, được Tập đoàn hoá chất Việt Nam quan tâm chỉ đạo...

- Ngày 29/06/2013 DRC đã khánh thành nhà máy mới sản xuất lốp xe tải Radial bố thép công suất 600.000 lốp/năm. Đây là nhà máy có quy mô lớn, công nghệ hiện đại được xây dựng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu Đà Nẵng sẽ đáp ứng tốt chiến lược tăng tốc của Công ty.

- Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất săm lốp, DRC tin tưởng sẽ tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế, xứng đáng là Nhà sản xuất săm lốp xe hàng đầu Việt Nam.

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A trang web, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.