Cập nhật cổ phiếu PC1 (Xây lắp điện 1): Lợi nhuận quý 3/2021 đạt 156 tỷ, giảm 12%

ĐĂNG NGUYÊN

06/11/2021 14:10

CTCP Xây lắp điện 1 (HoSE: PC1) công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu đạt 3.131 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

pc1-1614839103.jpg

 

Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây lắp và thiết bị ngành điện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.695 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Doanh thu kinh doanh bất động sản gần 8 tỷ, tăng 45%.

Trong khi đó nguồn thu từ bán điện giảm 25% xuống 202 tỷ. Đơn vị cho biết tình hình thủy văn chưa thuận lợi nên doanh thu, lợi nhuận gộp của hoạt động này thấp hơn cùng kỳ.

Doanh thu bán hàng hóa, vật tư cũng giảm mạnh 70% còn 121 tỷ đồng.

Chuyển nhượng bất động sản mang về 2 tỷ, cùng kỳ hơn 145 tỷ đồng. Doanh thu sản xuất công nghiệp cùng các hoạt động khác cũng thấp hơn quý III/2020.

Giá vốn hàng bán ở mức hơn 2.816 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ nên lợi nhuận gộp giảm 6% xuống gần 315 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 10%, bằng nửa quý III năm ngoái.

Kết quả, PCC1 báo lãi sau thuế giảm 12% so với cùng kỳ về 156 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 144 tỷ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 7.667 tỷ đồng, tăng 83%. Lợi nhuận sau thuế tăng 47% lên 578 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 550 tỷ đồng.

 

Trong năm nay, công ty đặt kế hoạch 8.003 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 510 tỷ đồng. Như vậy, đơn vị đã thực hiện được 96% chỉ tiêu doanh thu và vượt 13% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tới 30/9, chi phí xây dựng dở dang tăng vọt lên 4.957 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 378 tỷ đồng ở đầu năm (cuối quý I là 2.083 tỷ đồng). Đây phần lớn là phần chi phí dở dang của các dự án Nhà máy điện gió Liên Lập, Nhà máy điện gió Phong Huy và Nhà máy điện gió Phong Nguyên.

Cập nhật 6 tháng 2021: tăng vay nợ thêm 2.708,5 tỷ đồng

Trong quý II/2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 2.991,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 155,4% và 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 25,5% về còn 8,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 16,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 48,2 tỷ đồng về 250,6 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính giảm thêm 5,14 tỷ đồng về âm 62,7 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 36,4 tỷ đồng lên 38,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 13,5 tỷ đồng lên 14,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu do doanh nghiệp ghi nhận lãi đột biến từ công ty liên doanh, liên kết và lợi nhuận khác.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.539,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,7% và 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, PC1 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 510 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp mới hoàn thành được 44% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 878,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 163,3 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chính âm chủ yếu do doanh nghiệp gia tăng tồn kho và khoản phải thu.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PC1 tăng 40,2% so với đầu năm lên 15.036,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 3.838,8 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 3.640,4 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.601,3 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.261 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.

Trong kỳ, tồn kho tăng 72,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 531,4 tỷ đồng lên 1.261 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,2% so với đầu năm, tương ứng tăng 211,5 tỷ đồng lên 3.601,3 tỷ đồng. Được biết, đây chính là hai khoản mục tăng mạnh dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 72,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.708,5 tỷ đồng lên 6.466,2 tỷ đồng và chiếm 43% tổng nguồn vốn.

Quý vị muốn tự đăng tin có thể đăng ký tài khoản TẠI ĐÂY hoặc gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: [email protected]