Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cập nhật cổ phiếu BVH (Bảo Việt): quý 1/2022 lợi nhuận đạt 501 tỷ

ĐĂNG NGUYÊN

08/04/2022 09:39

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý vừa qua.

bvh-0-1637674713.jpeg

Cổ phiếu BVH (Tập đoàn Bảo Việt)

 

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I/2022 (trước soát xét), theo đó tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 13.158 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 501 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/3/2022 cán mốc 8 tỷ USD (đạt 183.778 tỷ đồng), tăng 8,4% so với thời điểm 31/12/2021.

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 382 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 283 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản Công ty mẹ tại ngày 31/3/2022 đạt 19.103 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 18.789 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2021.

Kết thúc quý I năm 2022, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.975 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng 9,4% với tổng doanh thu đạt 9.666 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng, tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 249,5 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 48,7 tỷ đồng.

Cập nhật quý 4/2021: lãi 663 tỷ, tăng 10%, 'đứa con' BVS tỏa sáng 

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với khoản doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt trên 10.043 tỷ đồng. So với quý IV/2020, số thu kể trên vẫn tăng gần 4%, bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới nền kinh tế và sức tiêu dùng của người dân.

Tuy vậy, do tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm, cùng chi khác cho hoạt động bảo hiểm gốc tăng cao hơn cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm quý IV/2021 của Bảo Việt báo số âm gần 5 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi dương 472 tỷ).

Phải nhờ tới khoản lợi nhuận gần 1.980 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, cùng việc tiết giảm hàng trăm tỷ đồng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Bảo Việt mới thoát lỗ hoạt động kinh doanh quý IV/2021 và báo lãi 663 tỷ đồng trước thuế. So với cùng kỳ, mức lợi nhuận kể trên vẫn tăng trưởng dương hơn 10%.

Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp Bảo Việt thu về cũng tăng tương ứng gần 5%, đạt 552 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bảo Việt, trong bối cảnh lãi tiền gửi sụt giảm 19% quý IV/2021, lý do giúp hoạt động tài chính của tập đoàn tăng trưởng quý vừa qua là lãi từ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu tăng 22% và lãi từ đầu tư, kinh doanh chứng khoán tăng gần 420%.

Lũy kế cả năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt ước đạt 50.380 tỷ đồng (tương đương hơn 2,2 tỷ USD), tăng gần 3% so với năm liền trước. Đây là mức doanh thu cao nhất mà tập đoàn này ghi nhận được trong một năm tài chính.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh, Bảo Việt thu về khoản lãi ròng 1.989 tỷ, tăng gần 21%.

Lý giải mức lãi ròng kể trên, lãnh đạo tập đoàn cũng cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến sôi động và tích cực của thị trường tài chính trong năm 2021, đặc biệt là thị trường chứng khoán.

Trong đó, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh nhất trong hệ thống của Bảo Việt.

Xét theo từng bộ phận kinh doanh, công ty mẹ Bảo Việt năm vừa qua ghi nhận 1.490 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 1.031 tỷ, hoàn thành kế hoạch đề ra trước đó.

Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận 37.845 tỷ đồng doanh thu, tăng 5% so với năm 2020. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 30.562 tỷ, tăng 9% và tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần. Cùng năm, mảng bảo hiểm nhân thọ mang về cho Bảo Việt 875 tỷ đồng lãi sau thuế.

Với bảo hiểm phi nhân thọ, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 10.568 tỷ đồng doanh thu, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.949 tỷ, cũng đứng số 1 về thị phần. Lãi sau thuế thu về đạt 215 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 115 tỷ đồng doanh thu và 44 tỷ đồng lãi sau thuế. Hiện BVF là công ty quản lý quỹ có tổng tài sản lớn thứ 2 thị trường trong nước với 96.290 tỷ đồng đến cuối tháng 12/2021.

Với BVSC, nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, tổng doanh thu năm 2021 của công ty ước đạt 1.146 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng, đều tăng gấp đôi so với năm 2020.

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Bảo Việt đã đạt trên 169.460 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Trong đó, tập đoàn này đang có khoản đầu tư tài chính lên tới 142.618 tỷ, chiếm 84% tổng tài sản và tăng 19% so với năm trước.

Đây chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng lấy lãi; trái phiếu và một phần là khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại.

Ngoài ra, Bảo Việt cũng đang có khoảng 2.800 tỷ đầu tư vào chứng khoán, cùng hơn 3.900 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết...

Cập nhật quý 3/2021: lợi nhuận 423 tỷ, giảm 8%

Quý 3, doanh thu phí bảo hiểm gốc của BVH giảm gần 400 tỷ đồng so cùng kỳ, tương đương 4%, còn gần 9,279 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ phí nhượng tái bảo hiểm giảm 22% so cùng kỳ, còn hơn 849 tỷ đồng, nên doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhích nhẹ 3%, lên gần 8,985 tỷ đồng

Trong khi đó, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm không còn vượt mặt doanh thu như cùng kỳ nên BVH đã có lãi gộp kinh doanh bảo hiểm gần 293 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận ròng của BVH vẫn đi lùi 8% so cùng kỳ, còn hơn 423 tỷ đồng. Nguyên nhân do lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 5%, còn 1,825 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng (538 tỷ đồng) và chi phí quản lý (1,078 tỷ đồng) lần lượt tăng 8% và 27% so cùng kỳ.

Tổng kết 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của BVH đạt gần 1,333 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ, nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm không còn ghi nhận lỗ gộp.

Năm 2021, BVH đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 1,030 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2020. Với lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hơn 775 tỷ đồng, BVH đã thực hiện được 75% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tổng tài sản của BVH tính đến cuối quý 3 hơn 165,100 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 9,000 tỷ đồng, gấp 2.3 lần đầu năm.

Tổng đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm 81% tổng tài sản của BVH, giá trị hơn 134,500 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu là dự phòng nghiệp vụ dài hạn hơn 119,300 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Đáng chú ý, BVH có nợ vay ngắn hạn gấp 2.5 lần đầu năm, lên hơn 2,220 tỷ đồng.

 

Cập nhật 6 tháng đầu năm 2021: lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 963 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 (sau soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 963 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 71,4% kế hoạch năm.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 24.701 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 50,4% kế hoạch năm. Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 150.000 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, tăng trưởng 1,8% so với thời điểm cuối năm 2020.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 743 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1%; Lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỷ đồng, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu và Lợi nhuận đều đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Tại 30/6/2021, Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt hơn 19.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt hơn 18.700 tỷ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ: trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt tổng doanh thu 18.424 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ 2020, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 14.705 tỷ đồng, tăng trưởng 14,9%. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm.

Bảo hiểm Bảo Việt: tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5.346 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.527 tỷ đồng, khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nhiều năm liên tiếp. Bảo hiểm Bảo Việt liên tiếp cho ra mắt các chương trình bảo hiểm sức khỏe mới như bảo hiểm An tâm viện phí, Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37)… có phạm vi bảo vệ rộng, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo các quyền lợi y tế đa dạng và tối ưu, hỗ trợ tài chính kịp thời để khách hàng an tâm chữa bệnh, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của BVSC đạt 563 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần tổng doanh thu cùng kỳ năm 2020.

Nhằm đáp ứng các nhu cầu từ thị trường về chuyển đổi số trong giao dịch, BVSC đã ra mắt nhiều dịch vụ và tiện ích giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng và nhà đầu tư. Tiện ích Chi hộ điện tử hợp tác giữa BVSC và BAOVIET Bank tích hợp ngay trên hệ thống, thao tác đơn giản giúp khách hàng được nhận tiền ngay. Tất cả khách hàng của BVSC có tài khoản tại BAOVIET Bank sẽ được miền phí chuyển tiền qua kênh chi hộ, hưởng lợi ích nhân đôi khi giao dịch cùng Bảo Việt.

BVSC vừa ra mắt dịch vụ Mở tài khoản chứng khoán định danh điện tử trực tuyến eKYC (gọi tắt là mở tài khoản eKYC). Khách hàng chỉ cần CMND/CCCD là có thể mở tài khoản và sẵn sàng giao dịch trong 30s với ứng dụng BVSC Mobile. Nhân dịp ra mắt eKYC, BVSC triển khai chương trình khuyến mại “Mở liền tay, Nhận ngay tiền mặt”, mỗi khách hàng mở tài khoản sẽ nhận ngay 100.000 đồng vào tài khoản chứng khoán ở lần đăng nhập thành công đầu tiên. Chương trình “Giới thiệu bạn, Thưởng không giới hạn” cũng sẽ tặng ngay khách hàng hiện tại của BVSC số tiền 100.000 đồng vào tài khoản chứng khoán khi giới thiệu người mở tài khoản và có giao dịch đầu tiên thành công tối thiểu 200.000 đồng.

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF): Nửa đầu năm 2021, tổng doanh thu của BVF đạt 58,4 tỷ đồng, tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 25,5 tỷ đồng. BVF tiếp tục giữ vững vị trí top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường, đạt 87.597 tỷ đồng. Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) tại thời điểm 30/06/2021 ghi nhận mức tăng trưởng NAV/CCQ vượt trội là 35,5% so với thời điểm 31/12/2020, các quỹ BVPF và BVBF cũng lần lượt đạt mức tăng trưởng 20,5% và 2,4%. Các danh mục đầu tư của khách hàng đến hiện tại đều đạt kết quả tốt và bám theo kế hoạch đề ra. Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt vừa nhận cú đúp giải thưởng: công ty tích cực trong hoạt động quỹ mở; Công ty quản lý quỹ phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2021 (Tạp chí International Finance Magazine của Vương quốc Anh).

Cập nhật quý 1/2021: Lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng, tăng 8,3%

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Bảo Việt tăng trưởng tốt, tổng doanh thu hợp nhất Quý I năm 2021 đạt 11.959 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020.

Sau 3 tháng đầu năm 2021, Công ty Mẹ ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Tổng doanh thu đạt 384 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản đạt 18.799 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.463 tỷ đồng, cùng ghi nhận mức tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ 2020.

Bảo Việt hiện là doanh nghiệp có quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt trên 146.600 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2020. Kết thúc 3 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8%, trong khi Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2020 do diễn biến tích cực của thị trường tài chính, bảo hiểm, thị trường chứng khoán.

Trong quý IV/2021, Bảo Việt dự kiến dành gần 670 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2021 lên tới gần 9.500 tỷ đồng tiền mặt.

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn của các doanh nghiệp trong nước khi phải thích ứng với trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, nhờ sớm đầu tư vào nền tảng công nghệ, củng cố nội lực, cũng như chính sách ứng phó linh hoạt, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, các công ty con trong tập đoàn đều có sự phát triển đột phá về sản phẩm, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng và đạt được tăng trưởng khả quan.

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (HSX: BVH)

BVH tham gia vào các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán tại Việt Nam. Trong lĩnh vực bảo hiểm, BVH thể hiện được vị thế của doanh nghiệp top đầu với 19,2% thị phần doanh thu Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và 15,4% thị phần doanh thu Bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) trong năm 2021.

Thành lập ngày 15/01/1965, đến nay Bảo Việt đang phục vụ khoảng 20 triệu khách hàng một năm, tương đương gần 20% dân số của Việt Nam. Đây là một sứ mệnh an sinh có tầm ảnh hưởng quốc gia đang được thực hiện bởi một định chế tài chính - bảo hiểm.

Bảo Việt đã liên tục có những bước đột phá để phát triển và mở rộng mạng lưới phục vụ, cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ. Từ một chi nhánh đầu tiên tại Hải Phòng, đến nay, Bảo Việt là đơn vị duy nhất trên thị trường bảo hiểm Việt Nam có mạng lưới sâu rộng trên toàn quốc, phục vụ đa dạng các loại hình sản phẩm cho các đối tượng khách hàng.

Song song với mở rộng mạng lưới toàn quốc, Bảo Việt cũng tập trung vào phát triển các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm. Bắt đầu từ bảo hiểm hàng hải truyền thống, Bảo Việt đã mở rộng các nghiệp vụ bảo hiểm, đến nay, Bảo Việt là doanh nghiệp tiên phong phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội, danh mục sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đa dạng nhất, với khoảng 80 sản phẩm và dịch vụ.
 
Năm 2007, Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thực hiện cổ phần hóa và đã cổ phần hóa một cách thành công với sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài. Năm 2009, Bảo Việt cũng đã thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Bảo Việt (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2019, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 17.820 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thành công trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài, hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt có nhà đầu tư chiến lược là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) của Nhật Bản, hiện đang sở hữu 22,09% cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt. Theo kết quả khảo sát năm 2019 của tổ chức nghiên cứu quốc tế - Brand Finance (UK), Bảo Việt là thương hiệu số 1 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, với giá trị thương hiệu đạt 267 triệu USD.

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A trang web, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.