Vote dầu khí. Dòng này bầm dập lâu nay, toàn để thép với bank đè, nay tới lúc khởi nghĩa rồi, lên tàu nhanh còn kịp.