Kết quả kinh doanh DGC (Hóa chất Đức Giang): quý 2/2023 lợi nhuận 881 tỷ đồng, giảm 53,5%

ĐĂNG NGUYÊN

21/07/2023 14:36

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE:DGC) công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất với số liệu về doanh thu và lợi nhuận đáng chú ý.

dgc-1617089874.jpg

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE:DGC) 

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC – sàn HOSE) ghi nhận lãi 881,81 tỷ đồng trong quý II, luỹ kế 6 tháng đầu năm lãi 1.704,6 tỷ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ.

Trong quý II/2023, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.413,65 tỷ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 881,81 tỷ đồng, giảm 53,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 53,2%, về chỉ còn 39%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 55,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.187,64 tỷ đồng, về 940,25 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 68,2%, tương ứng tăng thêm 73,45 tỷ đồng, lên 181,22 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 47,2%, tương ứng giảm 22,2 tỷ đồng, về 24,79 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24,3%, tương ứng giảm 46,41 tỷ đồng, về 144,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp và đồng thời tăng doanh thu tài chính nhưng lợi nhuận vẫn lao dốc, chủ yếu do lợi nhuận gộp suy giảm mạnh.

Công ty cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm do sản lượng tiêu thụ và giá bán một số mặt hàng giảm bởi sức mua trên thị trường trong nước và thế giới giảm, do đó doanh thu giảm. Trong đó, phốt pho vàng ghi nhận sản lượng tiêu thụ giảm 44%, doanh thu giảm 57%; sản phẩm WPA ghi nhận sản lượng tăng 43%, doanh thu giảm 8%; phân bón các loại ghi nhận sản lượng giảm 2,26%, doanh thu giảm 0,28%.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2023, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 4.896,76 tỷ đồng, giảm 35,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 49,9%, về 1.704,6 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi nhuận suy giảm, trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận dương 828,9 tỷ đồng, giảm 1.877,8 tỷ đồng so với cùng kỳ (cùng kỳ dương 2.706,7 tỷ đồng). Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 1.038 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.254,9 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang tăng 2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 267,4 tỷ đồng, lên 13.672,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 8.592,4 tỷ đồng, chiếm 62,8% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.717 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.580,5 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cập nhật quý 4/2022: Lợi nhuận cả năm 2.828 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) vừa công bố chỉ số kinh doanh quý 4/2022. Ghi nhận, lợi nhuận công ty mẹ gấp đôi cùng kỳ lên 10 tỷ đồng. Lợi nhuận luỹ kế đạt 2.828 tỷ đồng - tăng mạnh so với con số năm 2021 là 559 tỷ đồng.

Theo DGC, do năm 2022 Công ty có điều chuyển lợi nhuận từ công ty con là Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai và Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Đình Vũ tổng số tiền 2,7 tỷ đồng (năm 2021 số tiền điều chuyển từ lợi nhuận chưa phân phối từ công ty con là 521,5 tỷ đồng). Do đó, nếu không tính lợi nhuận được điều chỉnh thì LNST luỹ kế công ty mẹ năm 2022 là 99 tỷ đồng (con số năm 2021 là 37,5 tỷ đồng).

Tại báo cáo hợp nhất, doanh thu năm 2022 tăng 51% lên 14.444 tỷ đồng nhờ sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, giá bán tăng (doanh thu Phốt pho vàng tăng 112%, doanh thu các mặt hàng phân bón tăng 22%, doanh thu WPA tăng 62%...).

Trong khi giá vốn chỉ tăng 20,52% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 113%. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế lập kỷ lục mới, đạt 6.375 tỷ đồng.

Dù vậy, quý 4/2022 là quý thứ ba liên tiếp ghi nhận lợi nhuận DGC giảm từ đỉnh cao hồi quý 2/2022 đồng thời giảm 20% so với cùng kỳ.

Cập nhật quý 3/2022: 9 tháng 2022 lợi nhuận tăng 342%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2022, trong đó lợi nhuận vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng.

Doanh thu thuần quý 3 của DGC đạt hơn 3.695 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt hơn 1.513 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DGC lần lượt đạt 11.333 tỷ đồng và 4.917 tỷ đồng, tương ứng tăng 86% và tăng 342% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, DGC lên kế hoạch doanh thu hợp nhất là 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 39% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy sau 9 tháng, DGC đã hoàn thành 93,5% kế hoạch về doanh thu và vượt 40% kế hoạch về lợi nhuận.

Cập nhật quý 2/2022: lãi gấp 6 lần lên 1.894 tỷ

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 96,3% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 21,6% lên 1.877 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 330% lên 2.125 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tăng khủng lên 1.894 tỷ đồng, tăng 469% (gấp 5,7 lần) so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế, doanh thu Tập đoàn ghi nhận đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 91,5%, lợi nhuận sau thuế tăng 440% (gấp 5,4 lần) lên 3.582 tỷ đồng. 

Theo giải trình của Công ty, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 91,52% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, giá bán tăng (doanh thu Phốt pho vàng tăng 185%, doanh thu các mặt hàng phân bón tăng 62,8%, doanh thu WPA tăng 22,7%…).

Trong khi đó giá vốn các mặt hàng chỉ tăng 24,26% dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 313,98%. Doanh thu hoạt động tài chính (bao gồm lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá) tăng 193,7% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, chi phí đầu vào khi giá khí và cước vận chuyển gia tăng trong thời gian gần đây sẽ gây áp lực dần lên biên lợi nhuận doanh nghiệp khi giá phân bón đang dần hạ nhiệt. 

 

Cập nhật quý 1/2022: mỗi ngày DGC lãi khoảng 16,5 tỷ đồng

Đại diện công ty ước tính lợi nhuận quý I đạt 1.500 tỷ đồng, vượt 7,1% so với quý IV/2021 (1.400 tỷ đồng) và gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước (292 tỷ đồng). Nếu đạt, tính ra mỗi ngày DGC lãi khoảng 16,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là doanh thu cả năm đạt 6.000 tỷ đồng do tiềm ẩn biến động về giá cả thị trường và giá nguyên vật liệu.

Về tình hình triển khai dự án Đức Giang – Nghi Sơn, DGC dự kiến quý IV năm nay sẽ khởi công xây dựng. Hiện nay, việc giải phóng mặt bằng chưa giải quyết xong do gặp trở ngại Covid-19 và bất đồng của dân cư về báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Về nguồn cung của nguyên vật liệu đầu vào, đại diện tập đoàn khẳng định sẽ mua mỏ đá vôi tại Thanh Hóa để phục vụ cho dự án và dự phòng cho các phiên đấu giá. Tuy nhiên, đối với muối ăn, Hóa chất Đức Giang vẫn sẽ dựa vào sản phẩm nhập khẩu vì muối ăn trong nước không đạt chất lượng cho việc sản xuất phân bón.

Cập nhật quý 4/2021: Lợi nhuận 2.513 tỷ đồng, tăng 165%

Năm 2021, DGC thu về 9.550 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 165% và vượt 128% kế hoạch đề ra.

Sự tăng trưởng đến từ việc công ty duy trì nhà máy hoạt động hết công suất, đưa mỏ Apatit khai trương vào hoạt động làm giảm chi phí đầu vào, bên cạnh việc thị trường thế giới có nhiều biến động theo hướng có lợi cho các sản phẩm.

Trong năm qua, công ty tập trung cho dự án Đức Giang – Nghi Sơn, tăng tổng mức đầu tư lên 10.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý III/2022.

Cập nhật quý 3/2021: lãi ròng 478 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ

Trong quý 3/2021, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) ghi nhận sản lượng các mặt hàng chính như phốt pho vàng, axit photsphoric trích ly, phân bón đều gia tăng. Doanh thu theo đó tăng 35% so cùng kỳ, đạt 2,106 tỷ đồng.

Nhờ giá vốn tăng chậm hơn (22%), lãi gộp quý 3/2021 tăng đến 80%. Biên lãi gộp đạt 30.3%, tăng từ mức 22.9% cùng kỳ.

Trừ đi chi phí và thuế, DGC báo lãi ròng 478 tỷ đồng, gấp 2.1 lần cùng kỳ.

Có thể thấy tình hình kinh doanh của DGC vẫn tăng trưởng, sản xuất và tiêu thụ không bị ngừng do đại dịch Covid-19. Công ty cho biết đã đổi mới về công nghệ sản xuất, giúp tiết giảm chi phí điện năng, nguyên liệu đầu vào (như quặng apatit, than), dẫn đến giảm giá thành sản phẩm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DGC đem về 6,094 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,084 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 31% và 62% so với cùng kỳ năm 2020. Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2021.

Cập nhật quý 2/2021: lãi ròng quý 2 ở mức 322 tỷ đồng, tăng 26%

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) ghi nhận sản lượng tiêu thụ quý 2/2021 gia tăng so cùng kỳ. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tăng lần lượt 29% và 26%.

DGC cho biết trong quý 2/2021, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón… của Công ty tăng so cùng kỳ. Doanh thu thuần đem về 2,038 tỷ đồng, tăng 29%.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, DGC báo lãi ròng quý 2 ở mức 322 tỷ đồng, tăng 26%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu của DGC ghi nhận tăng 29% so cùng kỳ, lên 3,989 tỷ đồng; lãi ròng đạt 606 tỷ đồng, tăng 36%.

Công ty cho biết doanh thu các mặt hàng, giá bán đều tăng trong khi sản xuất và tiêu thụ không bị dừng do dịch Covid-19. Đồng thời, do có đổi mới công nghệ sản xuất, DGC đã tiết giảm được chi phí điện năng/nguyên liệu hơn so với trước đây; điều này giúp giảm giá thành sản phẩm, lãi gộp tăng 25%.

Cập nhật quý 1/2021: lợi nhuận 291,9 tỷ đồng, tăng 46,2%

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã chứng khoán: DGC - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.949,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 291,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28,2% và 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,1% lên thành 22,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40,8% lên 430,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 42,4% lên 32,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 42,5% lên 114,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biết động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng trong quý I/2021 do sản lượng tiêu thụ các mặt hàng Phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón tăng, dẫn tới doanh thu tăng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiết giảm chi phí điện năng, nguyên liệu đầu vào dẫn tới lợi nhuận gộp tăng.

CTCP Tập Đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC)

Được thành lập từ năm 1963, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiều năm qua được người tiêu dùng Việt Nam biết đến với nhãn hiệu bột giặt Đức Giang. Tiền thân là Công ty Hóa chất Đức Giang, một doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trực thuộc Tổng cục hóa chất.

Sau khi được cổ phần hóa vào năm 2003, đến nay công ty đã đi đầu trong lĩnh vực hóa chất phosphate và đang hướng tới sản xuất các hợp chất phosphate để dùng trong lĩnh vực Dược phẩm.

DGC chủ yếu sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa, các hoạt động này chiếm gần 70% doanh thu thuần của Công ty mẹ trong các năm 2012, 2013. Bên cạnh đó, DGC còn sản xuất và kinh doanh thương mại nhiều sản phẩm hóa chất khác như các sản phẩm H3PO4, hóa dược, hóa chất tinh khiết, hóa chất kỹ thuật…

DGC được biết đến là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu về phốt pho vàng, axit photphoric, phân lân tại Việt Nam. Trong đó, phốt pho vàng và axit photphoric điện tử - sản phẩm từ phốt pho vàng hiện cũng là nguyên liệu thô quan trọng trong quá trình sản xuất chất bán dẫn (phục vụ cho thiết bị 5G) và xu hướng sản xuất xe điện (phục vụ cho pin).

DGC đã phát triển một số hóa chất phốt pho mới phục vụ cho ngành công nghiệp pin lithium đang bùng nổ và đạt bước tăng trưởng nhảy vọt trong năm 2021, nửa đầu năm 2022. Dù vậy, trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang diễn ra, nhu cầu điện tử đã đang và tiếp tục sụt giảm mạnh sang năm 2023 kéo lùi đà tăng trưởng của Công ty.

DGC không ngừng vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp.  

Các sản phẩm của DGC được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do Tập  đoàn GLOBAL (Anh Quốc) cấp, do vậy đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật  phục vụ  cho  phòng thí nghiệm  các nhà máy, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện, người tiêu dùng…

Đánh dấu bước phát triển vượt trội gần đây, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã tổ chức thành công buổi Khánh thành một tổ hợp hóa chất hiện đại ngang tầm khu vực, gồm 4 nhà máy với tổng mức đầu tư hơn 2000 tỷ đồng được đặt tại khu công nghiệp Tằng Loỏng của tỉnh Lào Cai, trong đó có một nhà máy sản xuất axit phosphoric với công suất 160,000 tấn/năm, một nhà máy sản xuất axit sunfuric với công suất 80,000 tấn/năm, một nhà máy sản xuất dicalcium phosphate (DCP) làm thức ăn chăn nuôi với công suất 50,000 tấn năm, một nhà máy sản xuất phân bón Supe Lân Đơn và phân bón MAP với công suất 200,000 tấn/năm

Axit phosphoric là nguyên liệu chính đầu vào để sản xuất các hợp chất Phosphate. Dựa trên thế mạnh của mình cùng với việc đầu tư một cách bài bản vào trung tâm nghiên cứu và phát triển tại công ty và nhờ có nguồn nguyên liệu sẵn có, Đức Giang đã nghiên cứu và sản xuất thành công một số hợp chất phosphate như DCP, SSP, MAP, FDCP. Đức Giang tự tin sẽ là một doanh nghiệp hàng đầu sản xuất được nguyên phu liệu trong ngành thức ăn chăn nuôi cũng như ngành nông nghiệp cạnh tranh được về chất lượng cùng với giá cả so với hàng có sẵn trong nước và hàng nhập khẩu.

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.