Định giá cổ phiếu HAH: BSC khuyến nghị THEO DÕI, giá hợp lý tầm 78.000 đồng/cp

Công ty Chứng khoán BSC

30/09/2022 06:30

BSC khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu HAH (Vận tải và Xếp dỡ Hải An) với giá trị hợp lý năm 2023 là 78,000/CP.

hah-1664455949.jpeg

Các tàu nước ngoài vào khai thác hàng hóa tại cảng Hải An của HAH (Vận tải và Xếp dỡ Hải An) 


 
Định giá trên dựa trên phương pháp P/E với P/E mục tiêu 2022 = 6.5, thấp hơn so với P/E trung bình (2019-2021) = 7-8x do lo ngại về rủi ro khai thác các tàu mới trong năm 2023.


DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Trong năm 2022, BSC dự báo HAH ghi nhận DTT = 3,128 tỷ VNĐ (+60% yoy), NPATMI = 920 tỷ VNĐ (+107% yoy), tương đương EPS FW 2022 =13,477 VNĐ, P/E FW 2022 = 4.8x, P/B FWD 2022  = 1.8x. Trong năm 2023, BSC dự báo HAH ghi nhận DTT = 3,656 tỷ VNĐ (+17% yoy), NPATMI = 819 tỷ VNĐ (-11% yoy), tương đương EPS FW 2023 = 11,991 VNĐ, P/E FW 2022 = 5.4, P/B FWD 2022  = 1.4, dựa trên giả định: 
 
1. Hoạt động khai thác cảng:

Trong năm 2022, DT = 222 tỷ VNĐ (+4% yoy)  nhờ sản lượng +3% yoy, giá dịch vụ + 1% yoy.
Trong năm 2023, DT = 229 tỷ VNĐ (+3% yoy) nhờ sản lượng +2% yoy, giá dịch vụ +1% yoy.
Biên lợi nhuận gộp khai thác cảng = 57.7% trong năm 2022 và 58.3% trong năm 2023 

 

2. Hoạt động vận tải biển – Không bao gồm liên doanh ZIM – HAH

Trong năm 2022, DT tự khai thác = 2,094 tỷ VNĐ (+46% yoy) nhờ sản lượng – 11% yoy (giảm đóng góp từ tàu HAIAN MIND), và giá cước + 82% yoy – thấp 5% so với giá cước trung bình 1H.2022. DTT cho thuê định hạn  = 656 tỷ VNĐ (+110% yoy) nhờ đóng góp của HAIAN LINK, HAIAN MIND, HAIAN WEST, HAIAN EAST, HAIAN CITY. Biên lợi nhuận gộp vận tải biển = 49% dựa trên giả định chi phí NVL/SL +52% yoy; chi phí DVMN/số vòng giả định + 15% yoy do (1) giá dầu tăng, (2) các tuyến nội Á có cảng phí cao hơn; chi phí khấu hao + 81 tỷ VNĐ, chủ yếu từ HAIAN CITY. So với năm 2021, biên lợi nhuận gộp tăng + 14.5% do giá cước tự chạy và T/C  tăng. 

Trong năm 2023, BSC đưa ra dự báo dựa trên giả định giá dầu bình quân = 90 USD/BBL (-10% yoy), giá cước – 16% yoy: DT tự khai thác = 2,238 tỷ VNĐ (+23% yoy) với giả định sản lượng + 33% yoy (chủ yếu từ HAIAN CITY và HAIAN WEST), giá cước -16% yoy. DT cho thuê định hạn  = 476 tỷ VNĐ (-27% yoy) nhờ đóng góp HAIAN MIND, HAIAN WEST, HAIAN CITY.

Biên lợi nhuận gộp = 40% yoy dựa trên giả định chi phí NVL/ SL -10% yoy, giả định chi phí dịch vụ mua ngoài/số vòng giảm nhẹ -6% yoy do giá dầu giảm, chi phí khấu hao +105 tỷ VNĐ do đóng góp của A ROKU, 2 tàu mới nhận Q4.2023. So với năm 2202, biên lợi nhuận gộp giảm 9.9%, do (1) giá cước giảm mạnh hơn giá dầu, (2) khấu hao tăng.  


3. Liên doanh ZIM – HAH: BSC đưa ra dự báo ZIM – HAH sẽ ghi nhận DT = 12 tỷ VNĐ, LNG =-0.4 tỷ VNĐ trong năm 2022, và DT = 459 tỷ VNĐ, LNG = 2 tỷ VNĐ trong năm 2023. 
 
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Trong 1H.2022, HAH ghi nhận DTT = 1,582 tỷ VNĐ (+96% yoy), NPATMI = 440 tỷ VNĐ (+195% yoy). Trong đó: 1. DT khai thác cảng = 112 tỷ VNĐ (+8% yoy) do sản lượng + 6% yoy, giá +2% yoy. 2. DT khai thác tàu =1,566 tỷ VNĐ (+106% yoy) nhờ i) giá cước bình quân + 115% yoy, ii) quy mô đội tàu cho thuê định hạn +2 tàu svck với giá cước cao hơn 

RỦI RO/TIỀM NĂNG THAY ĐỔI DỰ BÁO

(1) HAH tái ký được các hợp đồng cho thuê định hạn với giá cước cao.
(2) HAH khai thác các tàu mới sang các tuyến dịch vụ Nội Á có giá cước cao, sản lượng tốt hơn giả định của BSC.
(3) Giá cước vận tải, giá dầu biến động tích cực hơn giả định của BSC. 

Công ty Chứng khoán BSC
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.