Đánh giá cổ phiếu TDM (Nước Thủ Dầu Một): hưởng lợi từ công nghiệp phục hồi, giá mục tiêu 42.100 đồng/cp

Công ty Chứng khoán Bản Việt - VCSC

20/05/2024 10:24

TDM công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 106 tỷ đồng (+5,1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 38 tỷ đồng (-70,2% YoY). Sản lượng nước thương phẩm trong quý tăng lên 14,6 triệu m3, tương đương tăng trưởng 4,3% YoY.

1711280243374337-1615296454.jpg
CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM)

Lưu ý rằng quý đầu thường là mùa thấp điểm do nhu cầu nước giảm khi các nhà máy, khu công nghiệp đóng cửa và người dân về quê ăn Tết.

Ước tính LNST từ sản xuất nước đạt 38 tỷ đồng (+11,2% YoY) trong quý 1/2024, hoàn thành 21,3% dự báo cả năm. LNST tăng là do 1) sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng 4,3% YoY và 2) chi phí tài chính giảm 12,3% YoY sau khi loại trừ phí bảo lãnh cho các khoản vay, chi phí này ở mức 2,1 tỷ đồng trong quý 1/2023.   

Thu nhập tài chính giảm 98% YoY (từ 94 tỷ đồng xuống chỉ còn 2 tỷ đồng) do TDM không nhận cổ tức tiền mặt từ BWE trong năm nay, so với 94 tỷ đồng trong quý 1/2023. Theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 của BWE vào đầu tháng trước, BWE sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt cho năm 2023 dẫn đến thu nhập tài chính của TDM giảm đáng kể trong năm 2024. Do đó, LNST sau lợi ích CĐTS trong quý 1/2024 của TDM giảm 68% YoY. 

UBND tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 là 8%-8,5%, và cho đến cuối quý 1 đã đạt 5,27% so với mức 1,15% của năm ngoái. Diễn biến này chứng tỏ các hoạt động công nghiệp đang phục hồi và sẽ thúc đẩy nhu cầu nước trong năm 2024.

TDM sẽ hưởng lợi từ diễn biến này và hoàn thành dự báo sản lượng cũng như dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cả năm vào cuối năm nay.  

Đợt phát hành cổ phiếu bằng quyền mua tỷ lệ 100:10 của TDM với giá 30.000 đồng/CP đã được đăng ký thành công và bắt đầu từ ngày 11/04/2024, tổng số cổ phiếu lưu hành được nâng lên 110 triệu cổ phiếu. Khoản tiền 300 tỷ đồng thu được chủ yếu dành cho các giao dịch M&A và hoàn trả nợ vay.

Bản Việt khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho TDM với giá mục tiêu là 42.100 đồng/CP.

Thafnhv iên cập nhật ngày 21/11/2021: Bản Việt tăng giá mục tiêu lên 39.100 đồng/cp

Công ty Chứng khoán Bản Việt - VCSC vừa tăng giá mục tiêu thêm 20% lên 39.100 đồng/CP và giữ khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM).

Bản Việt duy trì quan điểm khả quan cho TDM nhờ vị thế độc quyền tại tỉnh Bình Dương (1 trong 3 tỉnh thành thu hút vốn FDI hàng đầu tại Việt Nam) và khoảng 37% cổ phần của TDM tại BWE (công ty cấp nước hàng đầu tại tỉnh Bình Dương). 

 

Cập nhật ngày 10/3/2021: khuyến nghị MUA cho TDM với giá mục tiêu 30.900 đồng/CP

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố kế hoạch cho năm 2021 bao gồm doanh thu đạt 453 tỷ đồng (+17% YoY) và LNST báo cáo đạt 265 tỷ đồng (+53% YoY). Kế hoạch này lập ra dựa trên dự phóng tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm đạt 12% YoY (68,9 triệu m3).

Kế hoạch thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của Công ty Chứng khoán Bản Việt - VCSC. Hiện tại, chúng tôi dự báo doanh thu và LNST năm 2021 đạt lần lượt 463 tỷ đồng (+20% YoY) và 274 tỷ đồng (+58% YoY), với dự phóng tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm đạt 14% YoY.

Công ty đã đề xuất chia cổ tức tiền mặt năm 2020 và 2021 ở mức 1.200 đồng/CP (lợi suất cổ tức 4%), phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Đáng chú ý, công ty đặt mục tiêu điều chỉnh giảm tỷ lệ quỹ khen thưởng & phúc lợi từ 10% LNST trong năm 2020 còn 8% trong năm 2021.

Vốn XDCB: TDM đặt mục tiêu chi 62,5 tỷ đồng đầu tư vào hệ thống ống dẫn nước của công ty tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trong năm 2021.

Công ty Chứng khoán Bản Việt - VCSC khuyến nghị MUA cho TDM với giá mục tiêu 30.900 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 7,4%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,0%.

Công ty Chứng khoán Bản Việt - VCSC
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.