Cập nhật cổ phiếu PVD (PV Drilling): có hợp đồng đầu tiên tại Indonesia, bắt đầu khoan từ quý 3

VNDirect

16/03/2022 08:43

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) thông báo vào ngày 1/3 đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan tại Indonesia.

pvddeepwater2-1615336509.jpg
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD).

Theo đó, thông qua nhà thầu phụ PT. Jimmulya, PV Drilling cung cấp giàn khoan biển tự nâng PV Drilling II để phục vụ chiến dịch khoan của khách hàng tại vùng biển Natuna, Block A, Indonesia. Giàn PV Drilling II dự kiến sẽ khoan tại Indonesia từ đầu quý III.

Doanh nghiệp cho biết đây là hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan đầu tiên tại Indonesia, thị trường khoan được xem là tiềm năng nhưng cũng vô cùng khó thâm nhập trong khu vực do các chính sách bảo hộ cực kỳ nghiêm ngặt của chính phủ Indonesia cũng như các yêu cầu cam kết giá trị nội địa (local content) nhằm tạo lợi thế cho các doanh nghiệp trong nước.

 

PV Drilling bắt đầu cung cấp dịch vụ khoan tại nước ngoài từ năm 2007 với sự hiện diện liên tục của giàn khoan đất liền PV Drilling 11 tại Algeria. Kể từ năm 2016, PV Drilling đã tăng cường triển khai công tác mở rộng thị trường ra nước ngoài đối với các giàn khoan tự nâng. Cụ thể năm 2016, PV Drilling bắt đầu cung cấp giàn khoan biển tự nâng PV Drilling I cho Total Myanmar tại Myanmar, tiếp đó là hàng loạt các chiến dịch khoan thành công tại Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

Đối với dịch vụ khoan nước sâu, năm 2019, PV Drilling đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm TAD – PV Drilling V cho khách hàng Brunei Shell Petroleum (BSP). Hiện nay giàn PV Drilling V đang phục vụ chiến dịch khoan dài hạn cho BSP tại Brunei.

VNDirect
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc M&A trang web, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: benthanh919@gmail.com. Trân trọng.